Instituto Klein segueix l’orientació integradora en psicoteràpia. La Psicoteràpia integradora manté una visió global del pacient, a la vegada que desenvolupa la seva pràctica clínica en les respectives àrees d’especialització. –Consulteu Àrees d’intervenció-.

L’objectiu de cadascun dels professional del nostre centre és tenir cura tant dels símptomes del problema com del que l’ha originat. D’una part, l’orientació cognitiva-conductual es complementa amb tècniques que corregeixen disfuncions afectives del pacient i potencien les emocions positives per tal d’encarar la teràpia amb èxit.  I de l’altra, s’avaluen i intervenen  tot intentant millorar la interacció familiar i social de la persona, des d’una vessant sistèmica i de relació.

En la psicoteràpia integradora, el pacient és el centre de l’atenció terapèutica i són els professionals, mitjançant un criteri diagnòstic fonamentat en l’evidència, els que adapten la teràpia a les necessitats de cadascú.

L’equip terapèutic del centre el forma un grup multidisciplinari de professionals –veieu Qui som-.