La detecció precoç i un tractament adient i dut a terme el més aviat possible dels problemes clínics i d’aprenentatge és clau per a un bon desenvolupament psicosocial. Cal doncs comptar amb l’assessorament quan abans de professionals especialitzats en psicologia per a infants i adolescents. En el centre s’atenen les necessitats tant d’uns com d’altres. Els trastorns més consultats són: dèficit d’atenció, hiperactivitat, trastorns de lectoescriptura, d’aprenentatge i problemes de conducta.

Àrees d’intervenció:

–          Psicoteràpia per a infants i adolescents

–          Assessorament familiar

–          Logopèdia

–          Servei de psicopedagogia

–          Reeducació cognitiva i suport escolar

Veieu més informació en el web:  Psicologia Infantil