Instituto Klein ofrece seminarios, programas de entrenamiento profesional y supervisión clínica dirigidos a psicólogos, médicos y otros profesionales de la salud mental que acrediten experiencia laboral en este campo.

VER FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PSICÓLOGOS

¿Desea recibir información acerca de nuestros programas de formación?

Nombre (requerido)

Email (requerido)

Asunto

Tu Mensaje

 

D’acord amb la Llei Orgànica, 15/1999 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, el sol·licitant autoritza a INSTITUTO KLEIN  a fer ús de les dades personals que consten en aquest formulari.  Aquestes dades s’inclouran en el fitxer CLIENTS sota la responsabilitat de INSTITUTO KLEIN, amb la finalitat de dur a terme les gestions corresponents a l’execució i promoció del servei que s’ofereix.

El client pot d’exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant un escrit a l’adreça de INSTITUTO KLEIN  C/Europa 22 2n. 3ra, Barcelona 08028. Espanya.